SBCE
beoordeelt
conformiteit

De enige onafhankelijke en deskundige kennispartner in Kinder- en Jongerencoaching.

Wanneer beoordeling onafhankelijk en deskundig moet zijn...

...is SBCE de enige onafhankelijke kennispartner voor de beroepsgroep Kinder- en Jongerencoaching in Nederland.

SBCE beoordeelt in welke mate het de praktijk van Kinder- en Jongerencoaches voldoet aan wet- en regelgeving op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid en Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

SBCE toetst wetten, normen en richtlijnen, voert audits uit (aangekondigd) beoordeelt en verklaart de conformiteit.

Het team van deskundigen van SBCE heeft ruime ervaring met professionele praktijkvoering binnen de beroepsgroep Kinder- en Jongerencoaching. In praktijk  met het opzetten en implementeren van kwaliteitssystemen, het beoordelen van bedrijfsvoering, controles ten aanzien van veiligheid, deskundigheid en professionaliteit.

Producten:
Conformiteitsaudits / -verklaringen op het gebied van Veiligheid, Deskundigheid, MVO, Kwaliteit.
Aangekondigde audits.

Offerte aanvraag